Despre noi         Contact

 • ERSF
 • image
 • image

Evaluarea de risc  = Evidențierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot puneîn pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice şi propunerea de măsuri concrete de tratare a  acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

 Tariful unei evaluări de risc la securitatea fizică diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:

 • obiectul de activitate al societăţii;
 • suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
 • numărul de angajaţi;
 • valoarea aproximativă a bunurilor societăţii;
 • zona de dispunere a obiectivului;
 • măsurile de securitate implementate;
 • numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

Pentru evaluarea de risc la securitatea fizica a unei unități, evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității următoarea documentație:

 • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • Grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate;
 • Documentele suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 • nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
 • amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
 • cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
 • analiza riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 • stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
 • estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în nivelul de risc acceptabil (< 60%), menționând concret:
  • dimensionarea dispozitivului de pază;
  • zonele sau punctele controlate prin sistemul tehnic de securitate (subsistemele de alarmare la efracție, control acces și TVCI);
  • elementele de protecție metalofizică (încuietori, grilaje, seifuri etc);
  • precum şi alte măsuri, toate cu termen de implementare de maxim 60 de zile.

NEWSLETTER

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente știri și evenimente.

Abonare

Contact

    SC INTERCLOUD SRL

Timisoara, Jud. Timis, România

Calea Martirilor 1989 nr.51/25

Tel. 0723 189 063
Tel. 0722 206 855
e-mail: contact@protectia-datelor.ro

 
    Protectia datelor