Despre noi         Contact

Interes legitim

În GDPR este specificat destul de mult noțiunea de interes legitim, interes recunoscut şi ocrotit de lege.

Interes legitim, interes recunoscut şi ocrotit de lege. Interese legitime ale cetăţenilor sunt apărate atât prin mijloace de drept penal, cât şi prin cele de drept procesual penal. Astfel, Codul penal incriminează şi sancţionează în cadrul infracţiunii de abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, faptele de încălcare a îndatoririlor de serviciu de către funcţionari prin care se cauzează o vătămare a interesului 1egitim ale persoanelor. De asemenea, codul de procedură penală prevede că orice persoană poate face plîngere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.

Interes legitim privat, (în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004) posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat.

Interes legitim public, (în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004) interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice.

Detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/interes-legitim

Acum, din perspectiva GDPR, în calitate de societate/organizație, aveți adesea nevoie să prelucrați date cu caracter personal pentru a îndeplini sarcini legate de activitățile dumneavoastră. de afaceri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context poate să nu fie neapărat justificată de o obligație legală sau de obligația de executare a termenelor unui contract cu o persoană fizică. Prin urmare, în astfel de cazuri prelucrarea datelor poate fi justificată pe „interese legitime”.

Societatea/organizația dumneavoastră trebuie să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrare în momentul în care sunt colectate datele lor cu caracter personal. De asemenea, sorganizația. trebuie să se asigure că, urmărindu-și interesele legitime, nu afectează în mod grav drepturile și libertățile persoanelor fizice în cauză; în caz contrar, societatea/organizația dvs.nu se poate baza pe interese legitime ca justificare a prelucrării datelor și trebuie găsit un alt temei juridic.

Prin urmare, un „interes legitim” trebuie:

- să fie legal (și anume, în conformitate cu dreptul UE și legislația națională aplicabilă);

- să fie suficient de clar articulat pentru a permite efectuarea testului comparativ în raport cu interesul și drepturile fundamentale ale persoanei vizate (și anume, suficient de specific);

- să reprezinte un interes real și actual (și anume, să nu fie speculativ).

Pentru ca interesul legitim al operatorului să prevaleze, prelucrarea datelor trebuie să fie „necesară” și „proporțională” în vederea exercitării dreptului fundamental în cauză.

Prelucrarea de date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor constituie, de asemenea, un interes legitim al operatorului de date în cauză ( considerentul 47 GDPR).

NEWSLETTER

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente știri și evenimente.

Abonare

Contact

    SC INTERCLOUD SRL

Timisoara, Jud. Timis, România

Calea Martirilor 1989 nr.51/25

Tel. 0723 189 063
Tel. 0722 206 855
e-mail: contact@protectia-datelor.ro

 
    Protectia datelor